Dokument

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är Teknologkårens högst beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna att delta på Kårfullmäktiges sammanträden men det är endast invalda ledamöter som har rösträtt. Vill du ha kallelser till KF kan du skriva upp dig på kallelselistan genom att skicka ett mail till io@teknologkaren.se.

Kommande sammanträden

KF2 4:e November
KF 3 2:a December
KF 4 3:e Februari
KF 5 21:a Februari
KF 6 3:e Mars
KF 7 7:e April
KF 8 5:e Maj
Kårstyrelsemöten

Vill du lägga till dig på maillistan och få kallelser till Kårstyrelsemöten? Maila io@teknologkaren.se.