Informationsenheten

Informationsenhetens ordförande (IO) – Arvoderad

Vad innebär rollen?

Informationsenhetens ordförande (IO) ansvarar för att kommunicera Teknologkårens verksamhet och varumärke till alla teknologer vid Luleå tekniska universitet. För att lyckas med detta ansvarar man för all informationsspridning och marknadsföring som Teknologkåren utför centralt. Genom att nå ut till så många studenter som möjligt ska Informationsenhetens ordförandes arbete ge en ökad medvetenhet om Teknologkårens syfte. Utöver den externa marknadsföringen arbetar man även internt med att förbättra kommunikationsrutiner och system i syfte att minimera dubbelarbete inom organisationen.

Vad krävs av den som utför rollen?

I rollen är det viktigt att ha en förståelse för hur folk tar till sig information från sin omgivning – sociala medier, anslag, webb, PR-event, etc. Det är även viktigt att ha god samarbetsförmåga, då rollen innebär nära samarbete med alla i Ledningsgruppen för att förmedla den dagliga verksamheten utåt. Rollen har stora möjligheter att genomföra projekt inom kommunikation och marknadsföring. Eget driv, många idéer och visioner samt en kreativ förmåga är egenskaper som Informationsenhetens ordförande bör besitta. Meriterande egenskaper är att ha öga för form och färg samt kunskap inom enklare webbdesign.

Kontakta oss
Tom
Tom Eklund
Informationsenhetens ordförande (IO)
072-232 70 09
Är du intresserad av att söka till en post inom informationsenheten?

Låter något av det här som att det vore för dig? Tveka inte att nominera dig själv genom att skicka ett mail till val@teknologkaren.se eller via anmälningsformuläret nedan. Du kan även kontakta nuvarande Informationsenhetens ordförande om du har några frågor angående posten.

Nominera dig själv eller en vän