Kårerna Informerar

Kårernas egna tidning

Tidningen Kårerna Informerar (KI) är ett samarbete mellan Teknologkåren och Luleå Studentkår. Tidningen ges ut årligen och omfattar det mesta om studentlivet vid Luleå tekniska universitet så att man som ny student kan få en inblick i vad som väntar. Historiskt har tidningen gått ut till nya studenter tillsammans med välkomstbreven. Årets upplaga finns att hämta i tidningsställen i Studenternas Hus samt som digital utgåva på denna sida.

Vill du vara med i projektgruppen för nästa Kårerna Informerar? Skicka iväg ett mail till io@teknologkaren.se för information om vad som söks och när.