Årets bästa handledare 2019

Jens Hardell

När Jens Hardell tar på sig ansvaret för att handleda en doktorand ger han tid och utrymme åt dem och de känner sig väl omhändertagna från första stund. Jens delar med sig av sin breda kompetens inom forskningsområdet men ännu viktigare, han använder sina färdigheter och erfarenheter från att själv ha varit doktorand för att hjälpa doktoranden att utvecklas på bästa möjliga sätt. Han motiverar doktoranderna med sin vänlighet och kommunikativa förmåga.

Jens låter sina doktorander stå i centrum och vara huvudaktörer i deras utbildning,med vetskapen om att de alltid kan vända sig till honom för stöd när det behövs. Hans handledning bygger på ömsesidigt förtroende
och han ger sina doktorander ansvar och stolthet för sina prestationer. Han får sina doktorander att känna sig som jämlikar och att de jobbar med honom och inte för honom. Jens uppmärksammar sina doktoranders framsteg
och hjälper dem att förstå hur betydelsefull var och en avderas specifika arbetsuppgifter är på vägen mot att uppfylla det stora målet, doktorsexamen.

Hardell