Val

Anta utmaningen, engagera dig i Teknologkåren!

Nomineringstiden för Teknologkårens styrelse, ledningsgrupp, talmanspresidie samt fakultetetsrepresentanter för verksamhetsåret 2023/2024 har nu öppnat! Nominera dig själv, eller någon du känner via länken längst ner på sidan.

Nedan finns en lista över de positioner som söks just nu samt en kort beskrivning över vad respektive post innebär hittar du här

Öppet för ansökan

Ledningsgruppen

 • Kårordförande (KO) – Arvoderad post
 • Vice kårordförande (VO) – Arvoderad post
 • Utbildningsenhetens ordförande (UO) – Arvoderad post
 • Informationsenhetens ordförande (IO) – Arvoderad post
 • Sociala enhetens ordförande (SO) – Arvoderad post
 • Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) – Arvoderad post
 • Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) – Arvoderad post
 • Projektledare LARV (PL) - Arvoderad post

Centrala poster

 • Kårstyrelseledamot - Ideell post
 • Teknologkårens valberedning – Ideell post
 • Talman - Ideell post
 • Vice talman – Ideell post
 • Sekreterare – Ideell post
 • Internrevisor – Ideell post
 • Inspektor - ideell post
 • Proinspektor - ideell post

Enhetsposter

 • Phaestmästare (PH) – Ideell post
 • Webmästare (WM) – Ideell post

Poster utåt

 • Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en suppleant) - ideell post
 • Ledamot i anställningsnämnden (en suppleant) - ideell post
 • Ledamot i disciplinnämnden (en suppleant) - ideell post
 • Ledamot i utskottet för högskolepedagigiskt meriterande - ideell post
Nominera dig själv eller någon annan