Geosektionen

Vad är Geosektionen?

Geosektionen finns här för dig som studerar Arkitektur, Hållbar Process- och Kemiteknik, Brandteknik, Naturresursteknik, Väg- och Vattenbyggnad, Samhällsbyggnad, Underhållsteknik, Bygg och Anläggning och Brandingenjör. Vi är en del av Teknologkåren och arbetar ständigt för att du som studerar ett av våra program ska ha en så bra studietid som möjligt.

Vad gör vi?

Förbättrar utbildningarna under sektionen

Vår Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) ser till att det finns fungerade och aktiva programråd. Programråden arbetar med att säkerställa kvaliteten på våra utbildningar. Är du intresserad av att sitta med i något råd eller har frågor, kontakta vår UBS.

Främjar kontakten mellan medlemmarna och näringslivet

Vår arbetsmarknadskontakt anordnar bland annat företagskvällar med företag som har anknytning till sektionens utbildningar. Detta för att du som medlem lättare ska kunna få kontakt med företag som är relevanta för din utbildning.

Vi anordnar även vår årliga mässa GARM där du som student under Geosektionen kan träffa ett företag som är relevant till just din utbildning. Mer information hittar du här.

Stärker gemenskapen mellan medlemmarna

Till största del är detta område våra subgruppers ansvar. Sektionen har två subgrupper;
Repet – Vårt sexmästeri som anordnar diverse phaester och aktiviteter.
Bunkerlaget – Ansvarar för vår sektionslokal Bunkern.

Kontakta Geosektionen

Har du frågor till Geosektionen? Kontakta oss! 

Kontakt
Informationschef Geosektionen
Vill du veta mer?

Då kan du besöka vår hemsida eller kontakta oss direkt. Vi finns här för dig.

Till Geosektionens hemsida