Kårstyrelsen

Kårstyrelsen arbetar hierarkiskt under Kårfullmäktige. Kårstyrelsen består av 6 ledamöter: Kårordförande, Vice Kårordförande, Kårstyrelseordförande samt tre styrelseledamöter.

Kårstyrelsen sammanträder flertalet gånger per år på så kallade Kårstyrelsemöten. Dessa möten är beslutsmöten, där Kårstyrelsen bland annat tar ställning till olika ansökningar som kommer in.

Vill du hitta protokoll för de senaste Kårstyrelsemötena så finns de här.

Kontakta oss
Erik
Erik Welltén
Kårordförande (KO)
070-686 25 88
Default logo
Elliot Huber
Kårstyrelseordförande
---
Enni
Enni Frigård
Vice kårordförande (VO)
070-686 25 89
Default logo
Gustav Segerlind
Kårstyrelseledamot
---
Default logo
Pontus Henriksson
Kårstyrelseledamot
---
Default logo
Tova Nilsson
Kårstyrelseledamot
---