I-sektionen

Vad är I-Sektionen?

I-Sektionen finns här för dig som studerar Industriell Ekonomi eller Öppen Ingång. Vi är en del av Teknologkåren och arbetar ständigt för att du som studerar ett av våra program ska ha en så bra studietid som möjligt.

Vad gör vi?

Förbättrar utbildningarna under sektionen

Vår Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) ser till att det finns fungerade och aktiva programråd. Programråden arbetar med att säkerställa kvaliteten på våra utbildningar. Är du intresserad av att sitta med i något råd eller har frågor, kontakta vår UBS.

Främjar kontakten mellan medlemmarna och näringslivet

Vårt ARB-utskott anordnar bland annat företagskvällar med företag som har anknytning till sektionens utbildningar. Detta för att du som medlem lättare ska kunna få kontakt med företag som är relevanta för din utbildning.

Under året arrangerar utskottet en mängd intressanta evenemang med ett handfull återkommande koncept. Till dessa hör bland annat Studieresan och Tjejkvällen.

Stärker gemenskapen mellan medlemmarna

Vilket vi gör via flera av våra utskott vare sig det är Idesix, I-drott eller Igloon du träffar så kommer de att se till att ditt studieliv är så roligt som det bara går.

Kontakta I-Sektionen

Har du frågor till I-Sektionen? Kontakta oss! 

Kontakt
Kommunikationsansvarig I-sektionen
Vill du veta mer?

Då kan du besöka vår hemsida eller kontakta oss direkt. Vi finns här för dig.

Till I-Sektionens hemsida