Sociala enheten

 

I Teknologkåren har Sociala enheten hand om studiesociala frågor.

 

Visste du att samma lagstiftning som finns inom arbetsmiljöområdet även gäller för studiemiljö? Som student har du alltså samma rätt som arbetstagare till en bra arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Teknologkåren har ett brett studiesocialt ansvar och verkar inom flera områden. Allt ifrån att du som student ska ha möjlighet till bostad, god hälsa och friskvård till att du ska ges möjlighet att medverka i mängder av roliga evenemang, utvecklande informationspass och kunna påverka din studietid. Den största studiesociala aktiviteten Teknologkåren är med och arrangerar är höstens nolleperiod. Nolleperioden syftar till att nyblivna studenter ska få bästa möjliga start som student vid Luleå tekniska universitet. Under tio dagar arrangeras mängder av sociala evenemang, studieförberedande aktiviteter och information om allt vad det innebär att vara student.

Vi som jobbar med de studiesocialafrågorna är:

Sociala enhetens ordförande (SO)

Samordnar arbetet inom Sociala enheten och driver den strategiska utvecklingen av studentlivet vid Luleå tekniska universitet. SO representerar Teknologkåren i bland annat Studentservice ledningsgrupp, och har ansvaret för bland annat samordningen av föreningar och sektionslokaler.

Ellinor
Ellinor Hjärne
Sociala enhetens ordförande (SO)
070-686 25 87
Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO)

Ansvarar för Teknologkårens arbete med studiemiljö, och är studenternas röst upp mot universitetet i större studiemiljöfrågor. HSSO leder Studiemiljökommiténs och studentkompis arbete och sitter bland annat med i Luleå tekniska universitets arbetsmiljökommitté och arbetsmiljögrupp.

Eugen
Eugen Larsson
Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO)
073-153 35 57