Utbildningsenheten

Utbildningsenheten har hand om alla utbildningsrelaterade frågor.

Teknologkåren anser att alla ska få en så bra utbildning som möjligt med en tydlig arbetslivsanknytning och lärare som är pedagogiska och välutbildade inom sitt område. För att uppnå dessa mål jobbar Teknologkårens organisation dagligen inom alla delar av universitet för att driva studenternas röst, detta vare sig det handlar om anställning av en lärare eller felaktigheter vid tentamensprocessen. När du har ett utbildningsrelaterat problem, rapportera in det på utbildningsbevakning.se.

Utbildningsenhetens ordförande (UO)

Utbildningsenhetens ordförande är ansvarig för hur Teknologkåren sköter utbildningsbevakning ända från central nivå, genom sektionerna och ner till programråden. I frågor gällande studenträtt är UO expert och fungerar som stöd gentemot studenter och sektionernas utbildningsbevakare.

I frågor som rör studier, utbildningskvalitet eller framtidens utbildning är UO den på Teknologkåren som sköter representation i Luleå tekniska universitets olika beslutande- och beredande organ. UO har även övergripande ansvar för bland annat juryn för årets handledare och juryn för årets lärare.

Erik
Erik Lindström
Utbildningsenhetens ordförande (UO)
070-686 25 83