Vår organisation

Utbildning, Studentliv, Näringsliv

Våra tre värdeord. Korta, precisa, livsnödvändiga. Det är de som står i grunden för allt vi gör och det är även de som bäst förklarar vilka områden vi arbetar inom. Vi ser till att dina kurser är rättvisa, vi anordnar Nolleperioden, vi anordnar den stora årliga arbetsmarknadsveckan LARV, och så mycket mer.

Av studenter, för studenter

Teknologkåren är en medlemsstyrd och medlemsdemokratisk organisation som gör allt för att göra just din studietid den bästa möjliga. Även om vi främst är riktade mot teknologer arbetar vi utifrån din utbildning, ditt studieliv och din framtid och gör allt för att skapa en så aktiv, rolig och stimulerande miljö som möjligt för alla studenter vid Luleå tekniska universitet.

Du som student är grunden för vår organisation. Du kan via oss få din talan hörd i våra högre beslutande organ. Glöm inte att du även kan engagera dig och hjälpa oss att driva organisationen framåt. 

Organisationskarta för Teknologkåren

Kårfullmäktige är Teknologkårens högst beslutande organ. Där sitter 23 ledamöter från våra sektioner och gör stora, långsiktiga beslut om hur Teknologkåren ska föras framåt. Kårstyrelsen i sin tur står för mer kortsiktiga och inriktade beslut som ofta går vidare till Ledningsgruppen. Ledningsgruppen är dem som sköter det dagliga arbetet på Teknologkåren.

Vill du ha kallelse till Kårfullmäktige? Maila io@teknologkaren.se