Utbildningar

Här kan du se vilka utbildningar vid Luleå tekniska universitet som vi ansvarar för.

Alla utbildningar på denna sida är indelade under respektive campusort och sektion de tillhör. Läser man ett program tillhörande oss och blir medlem i Teknologkåren blir man automatiskt medlem i den sektion utbildningen tillhör.

Kontakta Kansliet om du vill tillhöra en annan sektion.

Campus Kiruna