Årets bästa handledare 2016

Dick Sandberg

Förutom att vara en erfaren forskare med gott rykte och hög kompetens inom sitt område, är Dick en förebild för doktorander. Dick har hittat en bra balans mellan det professionella arbetet och den personliga relationen till sina doktorander, vilket är en av många anledningar till att han är omtyckt och respekterad av såväl doktorander som många andra människor inom träforskning. Dick ger alltid snabb återkoppling och avsätter enormt mycket tid för sina doktorander. Trots att resande är en stor del av hans jobb svarar han på mejl inom timmen. Återkopplingen är alltid rak, ärlig, konstruktiv och minst sagt värdefull. Det som sticker ut mest är hans vilja och engagemang i att stötta.

Dick