Mottagare av Handledarpriset 2020

Maria Ek Styvén

Motiveringen till priset lyder: "Med stort lugn och tålamod ger Maria sina doktorander vägledning där det behövs och låter dem utvecklas i sin självständighet. Hennes flexibla ledarstil tillåter henne att lugna sina doktoranders nerver men också att vid behov pusha dem till att driva sina ideer framåt. Maria är lyhörd och lägger stor vikt i sina doktoranders välmående. Hon tar sig tiden att uppmuntra när motivationen eller självförtroendet tryter och uppmanar till vila när det behövs.

Med stor professionalitet och engagemang delar Maria inte bara med sig av sin kompetens och egna erfarenheter utan ser även till att hennes doktorander får äga sin egen forskning och stå i rampljuset.  I interaktionen med sina doktorander är hon närvarande, tillgänglig, och ett stort stöd i såväl administrativa som forskningsrelaterade frågor.

Utöver sitt skickliga handledarskap, så har Maria agerat exceptionellt under Covid-19 pandemin då många doktorander kämpat med svåra arbetssituationer. När kontakt med kollegor och handledare begränsats så tog hon ett mycket uppskattat initiativ till utökad, virtuell, kontakt med sina doktorander.

Maria Ek Styvén är en handledare som bryr sig om sina doktoranders välmående och hälsa, och hon stöttar sina doktorander i alla aspekter av deras utbildning
."

9