Ester Anderssons donationsfond

Ester Anderssons donationsfond

Stiftelsen Ester Anderssons donationsfond har till ändamål att årligen dela ut stipendier till kåraktiva avgångsstudenter som gör förtjänstfulla insatser för Luleå tekniska universitet och/eller Norrbottensregionen.

Historia

Ester Andersson drev en gång kiosker i Luleå och ville när hon blev gammal starta en fond för engagerade studenter. Varje år delas ett stipendium ut till några studenter som gjort något bra för studentkåren och/eller Norrbotten.

Vad ska vara med i nomineringen?

Förslag på stipendiater kan lämnas av studenter och personal vid universitetet. I förslaget ska framgå anledningen till att just denna student föreslås och även studentens namn, adress, e-postadress samt studieinriktning.

Senast den 22 november 2021 ska förslagen lämnas med e-post till ltu-registrator@ltu.se eller post till Luleå tekniska universitet, LTU-registrator, 971 87 Luleå. Märk förslaget ”Ester Andersson LTU-3126-2021 ”.

Upplysningar lämnas av rektors sekreterare, Maria Åberg Andersson.
E-post: maria.aberg-andersson@ltu.se.
Telefon: 0920-49 16 05