Seth M. Kempes stipendiefond

Seth M Kempe's Stipendiefond

 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning i form av resestipendier till medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det gäller även för medlemmar i Ekonomsektionen, Sektionen för Estetik, System och Samhälle samt Piteå Studentsektion vid Luleå Studentkår.

Ansökan är öppen från den 1 februari 2024, och stänger den 14 april 2024. 
Ansökningarna ska skickas in via mail, till set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF innehållande ansökningsblanketten och tillhörande bilagor. (För att slå ihop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst).

Sista ansökningsdag: 14 april 2024. 

Ansökningsblankett hittar du här. 

Mer information om ansökan, och vad den ska innehålla, hittar du här.

Ansökan
Ansökan är öppen från den 1 februari 2024, och stänger den 15 april 2024. 
Ansökningarna ska skickas in via mail, till set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF innehållande ansökningsblanketten och tillhörande bilagor
(För att slå ihop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst).
Kontakt
Styrelsen för Stiftelsen Seth M. Kempe Stipendiefond
0920-49 21 52