Studentföreningen Campus Skellefteå

Vad är SFCS?

Studentföreningen Campus Skellefteå (SFCS) finns här för dig som studerar på Campus Skellefteå. Vi är en del av Teknologkåren och arbetar ständigt för att du som studerar ett av våra program ska ha en så bra studietid som möjligt.

Vad gör vi?

Förbättrar utbildningarna under sektionen.

Vår Utbildningssamordnare (UBS) ser till att det finns fungerade och aktiva programråd. Programråden arbetar med att säkerställa kvalitén på våra utbildningar. Är du intresserad av att sitta med i något råd eller har frågor, kontakta vår UBS.

Främjar kontakten mellan medlemmarna och näringslivet.

SFCS anordnar årligen vår arbetsmarknadsvecka SKARV. Här kan du som student på Campus Skellefteå lätt träffa företag som är relevanta för dig och din utbildning. Mer information hittar du här

Stärker gemenskapen mellan medlemmarna

Vi har en stor mängd undersektioner som anordnar allt ifrån spelkvällar till sittningar, evenemang och fester. Du kan även engagera dig i någon av dessa föreningar eller skapa en egen om du känner att det finns något du verkligen brinner för. Mer information hittar du på vår hemsida.

Contact SFCS

Do you have questions regarding Studentföreningen Campus Skellefteå? Contact us! 

Contact
Studentföreningen Campus Skellefteå
Do you want to know more?

Then you can visit our website, or contact us directly.

To Studentföreningen Campus Skellefteås website