Pris till bästa lärare 2020

Motivering

2020 har varit ett år då inget är som det brukar vara.

Nu mer än någonsin finns behovet av energi och driv, vilket årets lärare har visat på i överflöd. Genom sin undervisning och sitt engagemang i utbildningen ger han samma energi vidare till sina studenter.

 Trots de generella svårigheterna med den digitala omställningen har han alltid funnits tillgänglig för sina studenter. Årets lärare har särskilt tagit sig tid för de studenter som haft vidare frågor och genom hela året har han alltid sett till studenternas bästa.

Även under de moment som inte är hans ansvar, finns han med för att säkerställa att alla studenter förstår och har vad de behöver för sin utbildning. Han tacklar alla frågor, oavsett hur svåra, med stort intresse för utbildningens och alla studenters utveckling. 

Med grund i hans pedagogik, engagemang och driv för studenternas bästa anser Teknologkåren att Anmar Kamalaldin har allt som krävs - och lite mer - för att förtjäna titeln Årets Lärare 2020.

- Juryn Teknologkårens Pris till bästa lärare 2020

Åretslärare2020

Anmar Kamalaldin, vinnare av Teknologkårens pris till bästa lärare 2020