PhD Student Association

Vad är Doktorandsektionen?

Doktorandsektionen finns här för dig som är doktorand vid Luleå tekniska universitet. Vi är en del av Teknologkåren och arbetar ständigt för att du som doktorerar ska ha en så bra studietid som möjligt.

Vad gör vi?

Förbättrar utbildningen under sektionen

Doktorandsektionen har representanter i en rad olika nämnder och alla instutitionsstyrelsegrupper vid Luleå tekniska universitet. Vi arbetar mot att ha en nära kontakt med relevanta parter och för att din utbildning ska vara så bra och rättvis som möjligt. Känner du att något inte står rätt till inom dina studier? Gör ett ärende på utbildningsbevakning.se.

Uppmärksammar gott arbete

Vi delar tillsammans med Teknologkåren även ut årets handledarpris. I syfte för att uppmärksamma goda handledarinsatser inom forskarutbildningen delas varje år detta pris ut till en handledare som har gjort exceptionella handledarinsatser. 

Stärker gemenskapen mellan medlemmarna

Det är viktigt för oss att våra medlemmar har det trevligt under sin resa mot att bli en fullutbildad doktorand. Därför anordnar vi ofta olika event och annat kul. Du kan läsa mer om tidigare event samt få notiser om nästkommande event via vår Facebook.

Contact us

Do you have questions regarding the PhD Student Association? Contact us! 

Christian
Christian Holmberg Sjöling
President of the PhD Student Association
0734059971
Do you want to know more?

Then you can visit our website, or contact us directly.

To the PhD Student Associations website